De ERM in 2013

De stichting ERM werkt in 2013 verder aan de ontwikkeling van nieuwe en verankering van bestaande  kwaliteitsrichtlijnen, om daarmee het denken in kwaliteit, het kunnen en durven stellen van kwaliteitseisen bij opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheden, vanzelfsprekend te maken.

Samen met opdrachtgevers van restauraties werkt ERM aan het opstellen van tips en handvatten voor het voorbereiden en begeleiden van werkzaamheden aan gebouwde monumenten. Het mondeling uitwisselen van kennis en ervaringen is erg belangrijk: daarom wordt in samenwerking met de Federatie Behouden Huis een expertmeeting over het maken van keuzes en dilemma’s georganiseerd.
Een ander voorbeeld is het maken van een ‘waaier’, waarin aan de hand van afgebeelde gebreken de stappen worden uiteengezet die leiden tot zorgvuldig herstel. De Hogeschool Utrecht zal in samenwerking met ERM vanaf 2014 cursussen Vastgoedbeheer bij monumentenbeheer verzorgen.

Voor de gemeentelijke toezichthouders is de website www.monumententoezicht.nl in ontwikkeling. De site die is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten, ondersteunt toezichthouders met handreikingen waar op te letten, afkeurcriteria en wat te doen als werkzaamheden tijdens het onderhoud en restauraties van monumenten verkeerd uitgevoerd worden.

Daarnaast worden samen met de diverse brancheorganisaties nieuwe richtlijnen ontwikkeld, waaronder een uitvoeringsrichtlijn voor glazenierswerk en voor het werk van erfgoedhoveniers. Diverse andere bestaande richtlijnen worden geactualiseerd, zoals die voor timmerwerk, voor schilderwerk en voor monumentenadviseurs. De Beoordelingsrichtlijn (BRL) Instandhoudingstechnologie wordt geschikt gemaakt om te gaan dienen als centrale BRL voor gespecialiseerde ambachten.

Tot slot is over de doelstellingen van de ERM een handzame brochure verschenen. Klik hier voor de brochure.
Klik hier voor een overzicht van de ERM-kwaliteitsrichtlijnen.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80