De mogelijkheden van het strafrecht bij monumententoezicht

‘Het was een zeer rijke middag over een zo belangrijk onderwerp als Handhaving en Toezicht’ stelde dagvoorzitter Karin Westerink vast. De deelnemers in de zaal vielen haar bij. De kennisbijeenkomst van het Platform Monumententoezicht had veel informatie geboden over de mogelijkheden, en ook de onmogelijkheden van inzet van strafrechtelijke sancties wanneer een monument wordt aangetast. Veel vastleggen en documenteren in ieder geval. Contact leggen met de juiste teams bij de politie en het Openbaar Ministerie. Maar ook proactief informeren. En een nauwe(re) samenwerking tussen toezichthouders en het Openbaar Ministerie, werd ook door de deelnemende Officier van Justitie bepleit.
De Erfgoedinspectie publiceert binnenkort een handreiking voor toezichthouders.

Klik hier voor verslag van deze middag.

Presentaties

  

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80