Debat rond ‘Verwaarlozing van monumenten… en dan?’ haalt veel naar boven - verslag 11 mei 2015

Het maakte veel los, dat was duidelijk, het debat over de mogelijkheden, en vooral onmogelijkheden van toezichthoudende ambtenaren bij de verwaarlozing van monumenten. Maandag 11 mei jl. kwam het Platform Monumententoezicht bijeen op een door de stichting ERM, FGM en Vereniging BWT georganiseerde kennismiddag in de Burgerzaal van het Raadhuis Hilversum.

Klik hier voor het volledige verslag van de middag.

Presentaties
Onderhoudsplicht: wanneer is er sprake van verwaarlozing? - Marc Berends (coördinator erfgoed Gemeente Breda)
Onderhoudsplicht: een inventarisatie van juridische kansen en beperkingen. - Kamal El Addouti (jurist Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
Casus Gemeente Leiden/Witte Rozenstraat 57 - Ilse van Hooff (Gemeente Leiden)

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80