Derde bijeenkomst Natuursteenplatform

Het Natuursteenplatform houdt op vrijdag 4 april 2014 de derde bijeenkomst.

Sprekers die middag zijn:

  • Mieke Sanders ‘De stadspompen van Zaltbommel’
  • John van den Heuvel ‘2, 3 of 23 dik’
  • Frans Doperé ‘De bewerking van natuursteen als bewijs voor de bouwchronologie’
  • Erik-Jan Brans ‘De restauratie van de Eusebiuskerk te Arnhem’
  • Hendrik-Jan Tolboom ‘Middeleeuwse tufstenen torens’
  • Trudi Brink ‘Tekens op de vloer’

Het Natuursteenplatform is geïnitieerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Het platform beoogt de specialistische kennis, nodig voor het restaureren, onderhouden en beheren van natuurstenen erfgoed, over te dragen, vast te leggen en te erkennen.

De bijeenkomst wordt gehouden bij de RCE in Amersfoort, Smallepad 5, van 13:30 uur tot 18:00 uur.

Bestemd voor professionals, werkzaam in de restauratie en monumentenzorg met belangstelling voor natuursteen. Deelname is gratis.
Aanmelden en informatie via: www.cultureelerfgoed.nl

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80