Digitalisering stormt de monumentenzorg binnen

Digitalisering stormt de monumentenzorg binnen – en dat gaat voorlopig door. Denk aan digitalisering bij (grootschalige) monitoring, gebouwonderzoek, projectvoorbereiding en zeker ook de realisatie in werkplaatsen en op de bouwlocatie. Dat is niet vanzelfsprekend, want ‘niets is standaard en niets is recht bij momenten’.

Tijdens het door ERM georganiseerde webinar op 29 juni jl. (Digitalisering in de monumentenzorg, wat betekent dat voor u? ) werd de impact van die digitalisering vanuit allerlei invalshoeken bekeken:

  • Efficiency, kostenbeheersing
  • Helpen om het steeds groeiende tekort aan personeel op te vangen (‘met de CNC gaat het beter en sneller’)
  • Digitale tools spreken aan, en helpen bij het werven van jonge medewerkers
  • Goed voor arbeidsveiligheid door vervanging van gevaarlijke werkzaamheden door digitaal aangestuurde machines
  • Digitalisering biedt een opdrachtgever meer inzicht en overzicht

Klik hier voor een impressie van het Webinar op 29 juni jl.. Hier vindt u een overzicht van de tijdens het Webinar gestelde vragen (via de chatbox).

Inleidingen


Foto: Jan-Hylke de Jong (Fenicks)

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80