Een nieuw geluid voor orgels, klokken en torenuurwerken

De website www.klinkenderfgoed.nl streeft naar aandacht en enthousiasme voor klinkend erfgoed. Nog niet eerder werd zo veel praktische informatie over het gebruik en het onderhoud van orgels, klokken en torenuurwerken op één punt samengebracht. De website fungeert als digitaal trefpunt voor initiatieven en berichten op het gebied van klinkend erfgoed. De website een initiatief van het Platform Klinkend Erfgoed. 

De website www.klinkenderfgoed.nl bevat tal van tips en adviezen, biedt handige links en laat het klinkend erfgoed zien en horen.
Door bijvoorbeeld - op de jeugdpagina Klinkend Errug Goed! – het laten zien van verschillende  projecten met kinderen en klinkend erfgoed. En met leuke en creatieve geluidsfragmenten. Zo blijkt dat een Top 40 liedje soms verassend goed klinkt op een kerkorgel.
Daarnaast bevat de website praktische informatie over het goed beheren van klinkend erfgoed, bijvoorbeeld het  dagelijks onderhoud van orgels en luidklokken, zodat dit erfgoed ook voor toekomstige generaties kan blijven klinken. 

Platform Klinkend Erfgoed
Steeds meer kerkgebouwen komen leeg te staan of veranderen van functie. Priester of dominee, koster en organist maken plaats voor nieuwe eigenaren en betrokken vrijwilligers. Daarmee verdwijnen de klassieke hoeders en gebruikers van belangrijke onderdelen van deze gebouwen: de kerkorgels, de luidklokken en de torenuurwerken. 

Om deze instrumenten èn de klanken die zij voortbrengen niet verloren te laten gaan, is het Platform Klinkend Erfgoed opgericht.
Het Platform is een samenwerkingsverband van eigenaren, opdrachtnemers (bouwers, adviseurs, inspecteurs) en andere betrokkenen bij het beheer en onderhoud van klinkend erfgoed. Het wil de interesse voor dit karakteristieke onderdeel van ons cultureel erfgoed bevorderen. Het streeft naar goed beheer en naar het blijvend laten functioneren van klinkend erfgoed. Bijvoorbeeld door moderne vormen van gebruik en het enthousiasmeren van jeugd en ouderen om die instrumenten (opnieuw) te leren gebruiken.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80