Eerste 3 molenmakers gecertificeerd

Molenmakerij Herrewijnen BV in Spijkenisse, Verbij Hoogmade BV uit Hoogmade en  Molenmakersbedrijf Groot Wesseldijk BV te Lochem zijn op 6 december 2013 als eerste molenmakers gecertificeerd.* 

Alle drie de bedrijven deden mee aan een initiële toets in het kader van de nieuwe BRL Erkende Molenmaker. De toets was mede bedoeld om de manier van auditen te testen. Een auditteam van Hobéon Certificering constateerde dat alle drie de bedrijven volledig voldoen aan de eisen uit de BRL.

Nieuwe erkenningsregeling
In de afgelopen jaren is er door Hobéon en leden van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Molenmakers (NVVM) gewerkt aan een opvolger van de oude, uit 2002 daterende erkenningsregeling voor molenmakers. De nieuwe versie van de erkenningsregeling, de BRL Erkende Molenmaker 2012, is op 24 november 2012 vastgesteld door het College van Deskundigen Restauratiekwaliteit van de Stichting ERM en op 10 februari 2013 gepubliceerd op de website van de ERM.

De BRL De erkende Molenmaker 2012 past in de doelstelling van de ERM om tot een restauratie-breed netwerk van BRL-en en URL-en te komen. In een BRL staan eisen aan het bedrijf, de organisatie en het vakmanschap; in een URL staan gewoonlijk de vakinhoudelijke eisen gedetailleerd omschreven. Voor de molenmakers ligt een URL mogelijk nog in het verschiet.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80