Energiebesparing bij monumenten in Parkstad

Naast de waaier 'Uw monument energiezuinig' is er nu ook een waaier 'Energiebesparing bij monumenten in Parkstad' opgesteld. Deze waaier bevat praktijktips voor duurzaam beheer en gebruik van kerken, kloosters, hoeves, kastelen en woonhuizen, toegespitst op de Limburgse situatie. De nieuwe waaier is opgesteld in opdracht van IBA-Parkstad.

U kunt de waaier 'Energiebesparing bij monumenten in Parkstad' hier downloaden. De waaier 'Uw monument energiezuinig' kunt u hier bestellen en/of downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80