Erkend Molenmaker Verbij: 'Certificering geeft structuur'

‘Certificering geeft structuur aan de werkprocessen’, vertelt Erik van den Hoek van het Erkend Molenmakersbedrijf Verbij in Hoogmade. ‘Met de BRL laten wij zien dat onze bedrijfsvoering op orde is en dat onze molenmakers kwaliteit leveren in het restauratiewerk. Dat is ook de reden om nu te gaan werken aan de certificering als Erkend Restauratiebedrijf’.


Erik van den Hoek – eigen foto

Breed palet aan werkzaamheden
Het in 1868 opgerichte familiebedrijf Verbij is in anderhalve eeuw uitgegroeid tot een allround onderneming met circa dertig medewerkers. Het is niet alleen gespecialiseerd in het onderhouden en restaureren van molens, maar biedt zijn kennis en ervaring ook aan wanneer het gaat om bijvoorbeeld nieuwe woningen, boerderijen of andere monumentale bouwwerken.

‘Bij Verbij vinden we kwaliteit zeer belangrijk’ vertelt Erik van den Hoek, ‘daarom zijn we in het bezit van diverse erkenningen en certificeringen. Certificering brengt structuur in het werk. In ons interne handboek is het gehele traject, vanaf het eerste contact met de opdrachtgever tot en met de nazorg en evaluatie van het werk, vastgelegd. En wanneer daar om welke reden dan ook op een bepaald onderdeel vanaf wordt geweken, dan gebeurt dat welbewust en beredeneerd’.

Kostbaar, maar rendabel
‘Natuurlijk is het certificeringstraject intensief, tijdrovend en dus kostbaar. Maar het draagt dermate bij aan de kwaliteit van het geleverde werk, dat je dit meer dan voldoende terugverdient’, stelt Erik vast. ‘Zo hebben we ook het geven van feedback door onze opdrachtgevers en medewerkers gestructureerd. Natuurlijk zouden we daar zonder certificaat ook om vragen, maar nu ligt het vast in het werkproces en is er geen risico dat dit door bijvoorbeeld de werkdruk erbij inschiet’. Of hij er merkbaar beter door acquireert durft Erik niet te stellen. ’Maar het feit dat onze opdrachtgevers steeds meer aangeven te maken willen hebben met een Erkend Restauratiebedrijf leidt ertoe dat wij nu opgaan voor de certificering gebaseerd op de Beoordelingsrichtlijn Erkend Restauratie Bouwbedrijf (BRL- 3000 ERB). Niet uit economische overwegingen, we hebben genoeg werk, maar om de basis in ons werk verder te verstevigen’.

Scherp blijven
‘Met certificering’, vervolgt Erik, ‘blijf je scherp, voorkom je blinde vlekken in je bedrijfsvoering. Maar het geeft ook erkenning aan de aandacht die wij schenken aan de kennisoverdracht binnen ons bedrijf. Niet alleen naar leerlingen en naar jonge medewerkers. Alle medewerkers nemen deel aan regelmatige kennisdeelsessies waar specifieke expertise en ervaringen worden gedeeld. Bijvoorbeeld het afschrijven van de kammen van een molenwiel. De borging van die kennis is cruciaal want die dreigt anders te verdwijnen, wanneer een ervaren vakman met pensioen gaat, om maar iets te noemen’.

‘Daarnaast ontwikkelen we voortdurend ook nieuwe kennis. Onze molenapp is daarvan een voorbeeld. Die hebben we ontwikkeld voor de inspectie van molens, maar is ook een instrument bij het aanvragen van subsidies. Of neem het 3D-programma Revit waarmee wij werken. Zeker in de molenbouw, waar elke vierkante meter moet worden benut en je te maken hebt met schuine, ronde en draaiende onderdelen, is het ontwerpen in 3D buitengewoon efficiënt’.

‘Het voeren van een goede bedrijfsvoering’, besluit Erik, ‘vraagt dus niet alleen om vakinhoudelijke kennis. Ook structuur en innovatie vormen hier een belangrijk onderdeel van.’

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80