ERM bestuurslid Erik Jan Brans: ‘Er wordt steeds meer met de uitvoeringsrichtlijnen gewerkt’

‘Voor de Vereniging Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), die ik in het ERM-bestuur vertegenwoordig, spelen op dit moment twee belangrijke, aan ERM gerelateerde zaken. De eerste is de opname van de ERM-richtlijnen binnen de STABU 2-systematiek (het model-Restauratiebestek). De tweede is om niet alleen te zeggen dat je werkt volgens uitvoeringsrichtlijnen, maar dat ook aan te tonen met certificering. Het is belangrijk om dat bij bedrijven, opdrachtgevers en overheden onder de aandacht brengen’.


STABU 2 en het model-restauratiebestek leiden tot een verbetering van de kwaliteit van bestekken – bron: eigen foto

Architect Erik Jan Brans werkt bij het in Middelburg gevestigde bureau Rothuizen. ‘Als Zeeuws architectenbureau werken wij landelijk, maar ook specifiek in Zeeland. Als wij op verzoek van de opdrachtgever naar een Zeeuwse aannemer voor een opdracht zoeken, blijkt er maar één Zeeuwse aannemer te zijn gecertificeerd voor het werken aan monumenten. Dan moeten wij ook niet-gecertificeerde aannemers om een offerte vragen. Terwijl wij juist zoveel belang hechten aan een aannemer met een certificaat voor monumentenzorg, wetende dat de kwaliteit van de werkzaamheden dan optimaal geborgd is’.

Erik Jan Brans noemt het als een van de belangrijkste aandachtspunten voor ERM. ‘Bij overheden, particuliere opdrachtgevers en de bedrijven zelf de waarde van certificering tussen de oren te krijgen’.
De beeldvorming ‘bij voorbaat duurder’ acht hij volledig onterecht. Zeker in deze tijd waarin het de bedrijven voor de wind gaat. ‘Je hoort maar al te vaak: “We hoeven niet zo nodig energie en dus geld te steken in het verkrijgen van een certificaat, want er is werk genoeg”. Dat is jammer, omdat het gaat om de kwaliteit in het werken aan monumenten zo hoog mogelijk te houden’. Maar hij is optimistisch voor de toekomst. ‘Er wordt steeds meer met de uitvoeringsrichtlijnen gewerkt. Dat moet een goede stap kunnen zijn richting certificering volgens de bijbehorende Beoordelingsrichtlijnen’.

Erik Jan Brans is blij met het gereedkomen van het model-Restauratiebestek, de vertaling van de uitvoeringsrichtlijnen in de besteksystematiek van STABU. ‘In de oude STABU-systematiek waren werkzaamheden die ook voor het onderhoud en restaureren voor monumenten gelden, op verschillende plekken omschreven. Dus ergens werd wel slopen of metselen genoemd, maar in verschillende paragrafen. Dat levert onduidelijkheden op, en dus fouten. In de nieuwe STABU-systematiek worden ERM-richtlijnen voor de werkzaamheden voor onderhoud of restauratie van een monument op een samenhangende wijze opgenomen. Dat leidt tot een verbetering van de kwaliteit van bestekken, wat zeer belangrijk is voor ons vakgebied’.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80