ERM en SRR werken aan Restauratorenregister

Stichting ERM en de Stichting Restauratoren Register (SRR) gaan gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van een Restauratorenregister en een Restauratiepaspoort voor betrokkenen bij roerende en onroerende monumenten. De overeenkomst werd woensdag 5 april jl. tijdens het Erfgoedevent in ‘s-Hertogenbosch getekend door Wim van der Maas namens ERM en Henri Lepoutre namens SRR.

De SRR heeft als doel het ontwikkelen en beheren van een kwaliteitskeurmerk voor restauratoren en beheerders van ‘roerend erfgoed’. De stichting is een initiatief van de beroepsverenigingen Restauratoren Nederland (RN) en de Art Restorers Association (ARA) en enkele andere partijen.

ERM en SRR hebben nu besloten, daartoe aangemoedigd door de RN en ARA, om samen het register en kwaliteitskeurmerk voor de beroepsgroep conservator/restaurator te realiseren. Uitbreiding met andere beroepsgroepen in de onroerende sector wordt daarbij ook mogelijk gemaakt.


Wim van der Maas (l) namens ERM en Henri Lepoutre (r) namens SRR tekenen de overeenkomst tot samenwerking.

Een begeleidingscommissie gaat op korte termijn van start. De taak van de begeleidingscommissie is het ontwikkelen van het Restauratorenregister en Restauratiepaspoort. De planning is om het register en het paspoort nog dit jaar operationeel te hebben.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80