ERM en STABU werken aan nieuw restauratiebestek

Stichting ERM en STABU werken aan een nieuwe basisstructuur voor bestekspecificaties bij het restaureren van monumenten. Architecten, aannemers en andere betrokkenen vinden dan dezelfde werkzaamheden telkens op dezelfde locatie in de STABU-systematiek.

Doel is het verbeteren van restauratiebestekken en vermijden van misverstanden bij prijsvorming en uitvoering. Dat is goed nieuws voor opdrachtgevers, architecten en aannemers, aldus de initiatiefnemers: de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie (VAWR), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en Stichting STABU. 

Voor de uitvoering van restauratiewerkzaamheden worden zogenaamde Uitvoeringsrichtlijnen (URL's) gemaakt. Deze geven een zo goed mogelijke beschrijving van de manier waarop werkzaamheden worden uitgevoerd. In elke URL komt een verwijzing naar de betreffende STABU-codes en een bestand dat de verbinding vormt tussen de URL en het STABU-programma (STABU-3), de zogenoemde aansluitbestanden. 

De indeling en inhoud van het nieuwe STABU restauratiebestek is een van de onderwerpen die op de studiedag van de RCE, woensdag 8 oktober, aan de orde komen. Marjella Prins en Jaco Ruijs gaan onder andere in op de wijze waarop met uitwisselingsbestanden ERM-uitvoeringsrichtlijnen in de bestekken kunnen worden opgenomen.

Naar verwachting is de nieuwe basisstructuur begin 2015 gereed voor gebruik. De aansluitbestanden zullen eind 2015 beschikbaar komen (voor URL’s die op dat moment zijn afgerond).

Zie voor het programma van de RCE-studiedag: http://www.cultureelerfgoed.nl/agenda/symposium-restaureren-met-kwaliteit