ERM intensiveert kennisoverdracht met bijdrage OCW

OCW stelt ERM in staat om de richtlijnen voor onderhoud en restauratie verder uit te werken en de kennisoverdracht te intensiveren. Het gaat dan om onderwerpen die ook in de nieuwbouw een grote rol spelen, zoals verduurzaming en 3D. Maar ook om de wens om andere doelgroepen breder te informeren, zoals waterschappen, landschappen en particuliere eigenaren en het ontwikkelen van extra uitvoeringsrichtlijnen.

De in de ERM-uitvoeringsrichtlijnen samengebrachte expertise en ervaring worden aangevuld en verbreed. Deze intensivering is enerzijds bestemd voor de vakwereld, anderzijds wil ERM ook andere doelgroepen, zoals de niet-professionele opdrachtgever, met deze kennis terzijde staan. Particulieren hebben veel vragen op het gebied van bijvoorbeeld brandpreventie en met name op het terrein van verduurzaming. Er is veel behoefte aan goede voorlichting over bijvoorbeeld energiezuinige monumenten. Ook over andere, actuele ontwikkelingen, waaronder het gebruik van 3D-technieken, gaat ERM de toepasbaarheid voor de monumentenzorg in beeld brengen. Verder zullen ook enkele nu nog ontbrekende uitvoeringsrichtlijnen worden opgesteld, bijvoorbeeld voor het onderhouden van historische installaties in gebouwen (bv liften, telefonie, verwarming) en het restaureren van beton. ERM wordt hierbij de komende vier jaar financieel ondersteund door het ministerie van OCW, in het kader van de Cultuurnota. De bijdrage bedraagt 250.000 euro per jaar.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80