ERM mini-symposium: Verduurzamen met behoud van culturele waarden

‘Verduurzamen moet, anders dreigt leegstand’, stelde dagvoorzitter Walter de Koning vast bij de opening van het minisymposium ‘Monument en Duurzaamheid in Balans’. Van de bezoekers aan de beurs Monument 2019 kwamen zo’n 130 af op de verschillende bijdragen en het debat dat ERM op 14 mei in de Brabanthallen verzorgde. ‘We staan voor grote uitdagingen’, aldus De Koning: ‘Na bewustwording over de noodzaak tot herbestemming, is het nu zaak aandacht te schenken aan onderhoud en tegengaan van verval, aan asbestverwijdering en aan verduurzaming van ons gebouwde erfgoed’. ‘En’, voegde hij er gelijk aan toe, ‘voor dat laatste is de absolute waarheid nog niet gevonden. Want hoe werk je aan zowel het terugdringen van het energieverbruik, aan het verminderen van de CO2-uitstoot als aan het behoud van de culturele waarden?’

Klik hier voor de volledige impressie.

Presentaties:

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80