ERM-publicaties

ERM maakt publicaties op maat voor alle partijen in de monumentenzorg en over diverse onderwerpen. Over het omgaan met schade aan uw monumenten, duurzaamheid, het restauratiebestek, aanbesteden en diverse andere items. De brochures zijn zeer praktisch van aard en voorzien in een grote behoefte. Daarom is het bestellen verder vereenvoudigd.

Hier vindt u een overzicht met alle publicaties.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80