ERM zoekt communicatieadviseur, met journalistieke vaardigheden

De Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is het landelijk platform waar overheden, monumenteneigenaren en restauratiebedrijven gezamenlijk en praktijkgericht werken aan kwaliteitsrichtlijnen voor het onderhoud, restaureren, herbestemmen en verduurzamen van monumentaal gebouwd en groen erfgoed. Daarnaast beheert ERM een register van restauratoren van roerend erfgoed en een register van erkende bedrijven voor groen en gebouwd erfgoed. ERM beheert deze kwaliteitsrichtlijnen en registers en draagt de kennis daarover uit via kennisbijeenkomsten, publicaties en websites.

De communicatieadviseur draagt in algemene zin bij aan het positioneren van ERM. Brengt de richtlijnen onder de aandacht bij opdrachtgevers, overheden en opdrachtnemers. Stimuleert het delen van de kennis die de richtlijnen bieden. Adviseert (gevraagd en ongevraagd) de directeur en het bestuur over communicatie-aangelegenheden.

Meer in het bijzonder heeft de communicatieadviseur de volgende taken:

 • Schrijven voor- en redactie voeren van drie digitale nieuwsbrieven;
 • Bij de artikelen ook korte video-opnamen maken;
 • Kennisbijeenkomsten initiĆ«ren, organiseren en begeleiden;
 • Daarmee samenhangend, publiciteit vooraf en achteraf verzorgen;
 • Aanwezig zijn op beurzen (zoals de Monumentenbeurs en de Kerkenbeurs) en Erfgoedfairs;
 • Onderhouden van de diverse ERM-websites;
 • Artikelen aanbieden aan relevante media.

De vereiste vaardigheden zijn:

 • Tactische en strategische antennes hebben voor de kansen om ERM te positioneren (of soms juist op de achtergrond te blijven);
 • Meedenken/meedoen met ERM-projecten, zoals het Restauratiebestek en het Duurzaamheidsinformatie pakket;
 • Journalistieke capaciteiten: interviewen, redigeren van teksten, opstellen van persberichten etc.;
 • Organisatorische bekwaamheden voor het verzorgen (van begin tot eind) van bijeenkomsten en presentaties;
 • Zicht hebben/meedenken over alle mogelijke communicatiemiddelen (tekst, audiovisueel, social media, microlearnings etc. etc.).

Tijdsbesteding: een dag in de week.

Voor meer informatie:
Over de functie: Theo van Oeffelt, 06-10919495.

Uw sollicitatie kunt u richten aan de directeur:
Stichting ERM
T.a.v. de heer C. Braak
Postbus 420
2800 AK Gouda
E-mail: christian.braak@stichtingerm.nl
Sluitingsdatum 1 juni 2022.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80