Federatie Grote Monumentengemeenten treedt toe tot ERM

De Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM), die 51 gemeenten met veel monumenten op hun grondgebied vertegenwoordigt, heeft besloten deel te nemen aan de ERM. Namens de FGM zal Martijn Andela (Leiden) zitting nemen in het bestuur. De FGM onderstreept hiermee het belang dat de gemeenten hechten aan een goede kwaliteit bij de uitvoering van restauratiewerkzaamheden.
De FGM vertegenwoordigt onder meer de gemeenten Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Bergen op Zoom, Buren, Delft, Deventer, Dongeradeel, Dordrecht, Goes, Gouda, Groningen, Haarlem, Harlingen, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Loenen, Maastricht, Nijmegen, Noordenveld, Oss, Rotterdam, Schouwen-Duiveland, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Waterland, Zaanstad, Zutphen en Zwolle. Binnen de grenzen van de aangesloten gemeenten bevindt zich bijna 60% van alle Nederlandse monumenten.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80