Geslaagde bijeenkomst van het Platform Monumenten Toezicht - 22 maart 2017

Zo’n tachtig toezichthouders, afkomstig uit het gehele land, spraken woensdag 22 maart over het thema ‘Monument en brand, wat te doen als gemeentelijk toezichthouder’. Het was de halfjaarlijkse bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht, een initiatief van stichting ERM, Federatie Grote Monumentengemeenten en de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland.

Bij de aftrap werd door dagvoorzitter Walter de Koning kort ingegaan op een van de actualiteiten, de aanvaarding van de Wet Kwaliteitsborging door de Tweede Kamer met een tweetal moties voor rijksmonumenten. Het is nog onduidelijk wat de impact is van de wet en de moties voor alle monumenten. Deze wet wordt mogelijk tot controversieel bestempeld en in dat geval aangehouden tot na het aantreden van het nieuwe kabinet.

Klik hier voor het volledige verslag van deze bijeenkomst.


Presentaties

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80