Geslaagde bijeenkomst Waterbeheer en Erfgoed

‘Het waterbeheer en het cultureel erfgoed verbinden het materiële met het immateriële’, stelt dagvoorzitter Jeroen Haan bij de opening van de themadag Waterbeheer en Erfgoed. ‘Dat kan soms schuren en botsen, maar ook tot heel mooie zaken leiden’. Hij illustreert dat met een traditie binnen het Hoogheemraadschap Rijnland, waar hij in het dagelijks leven bestuurder is. ‘Traditie is dat een nieuw benoemd bestuurslid uit de Rijnlandse hensbeker een slokje mag nemen. Van oudsher symboliseerde het drinken uit deze beker dat het bestuurscollege en het Hoogheemraadschap van Rijnland als één belangengemeenschap werd gezien. Daarnaast werd hij ook gebruikt als teken van vriendschap en werden geschillen bijgelegd door het drinken uit de beker. Dat verhaal, daar gaat het mij om. Dat te blijven vertellen, is – naast de primaire taken te zorgen voor schoon drinkwater en droge voeten – een belangrijke opgave voor ons’.

Klik hier voor het volledige verslag van deze bijeenkomst.


Presentaties

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80