Gewijzigde Aanbestedingswet

De sinds 1 juli 2016 van kracht zijnde wijzigingen aan de Aanbestedingswet 2012 biedt ook voor de monumentenzorg meer mogelijkheden voor een dialoog tussen de aanbesteder en de uitvoerder. Bewezen deskundigheid in de vorm van een certificaat kan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer helpen. Dat bleek onder meer tijdens een door ERM, PIANOo en het Rijksvastgoedbedrijf verzorgde kennisbijeenkomst op 28 september jongstleden. Het verslag en de presentaties van deze bijeenkomst kunt u hier vinden.

Ter gelegenheid van de bijeenkomst is door PIANOo en ERM een brochure gepubliceerd Aanbesteden bij monumentenzorg. Deze brochure is als PDF hier te vinden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80