Governance code: Eenheid in verscheidenheid

Column: Harry van Waveren.

Het is een uitdaging om met alle partners in ons monumentenzorgstelsel te werken aan een gezamenlijk gedragen kwaliteitsniveau voor restauraties en onderhoudswerkzaamheden. Beslist nodig, ook gelet op de nieuwe bouwregelgeving, die er aan zit te komen.

Het monumentenzorgstelsel in Nederland wordt gekenmerkt door partnerschap, gezamenlijke verantwoordelijkheid en horizontale dialoog. Wat de partners bindt is de gezamenlijke wens om efficiƫnt en effectief zorg te dragen voor het rijke monumentenbestand in ons land. Dit met respect voor ieder zijn inbreng, verantwoordelijkheid en rol

Klik hier voor het volledige artikel.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80