Bodemvochtbeheer leidt tot minder uitval van aanplant

Verdrogingsproblematiek is een actueel onderwerp wat veel landgoedeigenaren bezighoudt. Op het landgoed Calorama wordt een meerjarig renovatieproject uitgevoerd waarbij bodembeheer, met name de bodemvochtconditie, extra aandacht krijgt. Zo hoopt de eigenaar, de stichting Calorama, het park toekomstbestendig te maken tegen steeds extremere klimaatcondities. Het project Bodemvochtbeheer wil betrokkenen bij groen erfgoed meer inzicht bieden in de huidige bodemvochtcondities en de te nemen maatregelen om het bodemvocht vast te houden. Lees verder.


Meten van bodemvochtconditie op Landgoed Calorama - foto Ruurd van Donkelaar

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80