Grote belangstelling voor nieuwe Model Restauratiebestek

‘Dit heeft meer de omvang van een congres dan van een workshop’, constateerde Marjella Prins bij aanvang van haar parallelsessie, als onderdeel van de kennisbijeenkomst ‘Restauratie toekomstbestendig’. Ruim 180 belangstellenden waren 25 april jongstleden afgekomen op de door ERM en de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) verzorgde middag waarin het nieuwe Restauratiebestek werd gepresenteerd. Aan de ontwikkeling van het Restauratiebestek is door restauratiearchitecten (VAWR) en restauratie-adviseurs (VAM) bijna twee jaar gewerkt. Een resultaat wat een nationaal podium verdient.

Opdrachtgevers, overheden, aannemers en architecten lieten zich in de parallelsessie van Marjella Prins (Architectenbureau Fritz) en Stefan Katier (KABU) inwijden in de wijze waarop specifieke restauratiewerkzaamheden vanaf nu in de OSF en STABU-systematiek zijn terug te vinden. Met een goed restauratiebestek is vooraf duidelijker welke werkzaamheden op welk kwaliteitsniveau worden gevraagd en worden misverstanden bij prijsvorming voorkomen, wat zorgt voor meer gelijkwaardige inschrijvingen. Ook tijdens de uitvoering liggen met een goed bestek afspraken eenduidiger vast. ‘Er hoeft minder besproken te worden met aannemers, het werkt sneller en het veronderstelt een aantal zaken als vastgesteld’, had aan het begin van de kennisbijeenkomst Arno Boon namens Boei al toegelicht. ‘Het Restauratiebestek is een logische vervolgstap op de binnen ERM ontwikkelde BRL- en URL-en’, aldus Boon.
Dagvoorzitster Isja Finaly van Hendrick de Keijser voegde daaraan toe dat ‘met de ontwikkeling van de uitvoeringsrichtlijnen en de presentatie daarvan op de website van ERM het antwoord kan worden gegeven op een hoop vragen die in het verleden op ons afkwamen, zoals “waar vind ik een goede schilder”.’

Klik hier voor het volledige verslag. Hier vindt u de presentatie van Marjella Prins, Stefan Katier en Alberto Kerkhof. En klik hier voor de presentatie van Ron Spaan en Anthony de Graaf.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80