Handreikingen voor dendrochronologie beschikbaar

Dendrochronologie is de studie van jaarringen in houtige gewassen. Het wordt ingezet om oud hout te dateren, om de herkomst ervan te bepalen en om het vroegere landschap en klimaat te reconstrueren. Dergelijk onderzoek kan belangrijke informatie opleveren voor archeologen, restauratoren, curatoren, particuliere eigenaren van houten meubels en schilderijen, historisch geografen, bouwhistorici, kerkbeheerders, historici, kunsthandelaren en anderen.

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM), de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben gezamenlijk drie publicaties uitgegeven. Een Handreiking Dendrochronologie, een Informatieblad Monstername bij Dendrochronologie en een Checklist voor opdrachtgevers.


Foto RCE

‘Meten is begin van weten’
Dendrochronologisch onderzoek aan Nederlands cultureel erfgoed wordt verricht door diverse ondernemingen en onderzoekers in binnen- en buitenland. Het is belangrijk dat dit onderzoek goed wordt uitgevoerd. Daarvoor zijn deze publicaties ontwikkeld. Opdrachtgevers kunnen hun vraag zo beter formuleren en een meer afgewogen keuze maken tussen de door specialisten aangeboden diensten. De specialist als opdrachtnemer heeft baat bij een heldere vraag vooraf. Tevens bevat deze handreiking praktische aanbevelingen voor de uitvoering van monstername.

Leonore van Sloten (conservator/curator, Museum Het Rembrandthuis) zegt in de Handreiking: ‘Meten is het begin van weten: dendrochronologisch onderzoek stelt de kunsthistoricus in staat de genesis van een schilderij op paneel nauwkeuriger te bepalen. Zonder feitelijke informatie over de veldatum van de boom blijven vraagstukken omtrent datering en toeschrijving veelal gebaseerd op subjectieve analyses. Houtonderzoek biedt daarom een cruciale basis voor verder onderzoek.’


Leonore van Sloten – eigen foto

De publicaties kunt u hier bestellen en/of downloaden.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80