Handvatten voor toezicht en handhaving bij restauraties

De Federatie Grote Monumenten Gemeenten (FGM) en de ERM zijn gestart met het formuleren van handvatten voor het toezicht en de handhaving bij restauraties door gemeenten. Gemeentelijk toezicht bevindt zich op een kruispunt van regelgeving en beleid met betrekking tot monumentenzorg, nieuwbouw, milieu. Er is echter geen actuele literatuur voor gemeentelijke toezichthouders en de vele wijzigingen in de regelgeving maken het er niet eenvoudiger op. Een website die voortdurend actueel gehouden wordt moet uitkomst bieden. Op de website zal een overzicht van de regelgeving  die van belang is voor het toezicht op restauraties te vinden zijn. Verder criteria en toelichting voor de vragen:

-          Prioriteiten: bij welke werken ga ik op bezoek?

-          Omvang van het toezicht: welke onderdelen van het werk worden geïnspecteerd?  

-          Beoordeling: welke criteria gebruik ik om delen van het werk goed of af te keuren? Welke wettelijke basis heb ik daarvoor?

-          Sanctionering: als iets niet in orde is, hoe treed ik op? Waarschuwend, bestuursdwang, of…. En welke wettelijke basis heb ik daarvoor?

Het project wordt begeleid en van input voorzien door een begeleidingscommissie waarin zitting hebben de gemeenten Hoorn, Amsterdam, Utrecht, Leiden, Zutphen, Gulpen-Wittem, de milieudienst SRE (namens de gemeenten in de omgeving Eindhoven) en de ERM. Verder door een Klankbordgroep waarin zitting hebben de gemeente Zaanstad, de RCE, de Monumentenwacht, een monumentenadviseur, een restauratie-aannemer en een restauratie-architect. De werkzaamheden worden afgestemd met de Vereniging BWT Nederland. Han van der Zanden (OOM Advies) en Louis Hosman (Public Vision) treden op als rapporteurs voor de werkzaamheden.

Klik hier voor de website.

Lees meer: samenvatting projectplan.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80