Help!desk met spreekuur Restauratoren Register in augustus

Op 20 en 22 augustus aanstaande bent u van harte welkom in Gouda bij de stichting ERM met al uw vragen over het Restauratoren Register. We plannen u dan in voor maximaal 45 minuten zodat u uw vraag in een persoonlijk gesprek aan ons kunt voorleggen. We zullen dan proberen uw vraag of vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

  • Op 20 augustus is het inloop/spreekuur tussen 10 en 13 uur.
  • Op 22 augustus is het inloop/spreekuur tussen 13 en 16 uur.

Als u gebruik wil maken van het spreekuur op een van deze dagen, dan kunt u uw naam, e-mailadres en uw voorkeursdag en -tijdstip doorgeven aan: restauratorenregister@stichtingERM.nl

Kijk hier voor meer informatie en nieuws.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Burgemeester van Reenensingel 101, 2803 PA Gouda, Tel: 085 - 486 24 80