Help!desk met spreekuur Restauratoren Register in augustus

Op 20 en 22 augustus aanstaande bent u van harte welkom in Gouda bij de stichting ERM met al uw vragen over het Restauratoren Register. We plannen u dan in voor maximaal 45 minuten zodat u uw vraag in een persoonlijk gesprek aan ons kunt voorleggen. We zullen dan proberen uw vraag of vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

  • Op 20 augustus is het inloop/spreekuur tussen 10 en 13 uur.
  • Op 22 augustus is het inloop/spreekuur tussen 13 en 16 uur.

Als u gebruik wil maken van het spreekuur op een van deze dagen, dan kunt u uw naam, e-mailadres en uw voorkeursdag en -tijdstip doorgeven aan: restauratorenregister@stichtingERM.nl

Kijk hier voor meer informatie en nieuws.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80