Hein Hundertmark treedt toe tot het ERM-bestuur

Hein Hundertmark is in het bestuur van ERM benoemd. We stellen hem graag even voor.

“Ik ben een freelance-bouwhistoricus met een deeltijdaanstelling als (beleids)adviseur erfgoed bij de gemeente Oss”, vertelt Hundertmark. Hij is al sinds 1993 in het vak bouwhistorie actief en de resultaten van zijn onderzoeken worden meestal gepubliceerd in artikelen of boeken. In 2012 is hij erkend door de Bond van Nederlandse Bouwhistorici (BNB) als bouwhistoricus bnb en sinds 2021 is hij voorzitter van het bestuur van de BNB.

De Bond van Nederlandse Bouwhistorici is de vereniging van praktiserende bouwhistorisch onderzoekers in Nederland, en zet zich in voor de belangen van Nederlandse bouwhistorici. “Door het stellen van kwaliteitseisen aan zijn leden wil de bond een waarborg bieden voor de kwaliteit van bouwhistorisch onderzoek. Door te kiezen voor een in het kwaliteitsregister opgenomen bouwhistoricus (te raadplegen op de website van de BNB) weet een opdrachtgever zich verzekerd van een product dat voldoet aan deze kwaliteitseisen.”

Hundertmark is betrokken bij het werk van Stichting ERM. “De BNB is actief betrokken bij het opstellen van de ERM-richtlijn Bouwhistorisch onderzoek met waardestelling (URL 2007). Het sluit goed aan op de ERM-richtlijn voor planuitwerking (URL 2001), waarbij een bouwhistorisch onderzoek met waardering als uitgangspunt kan dienen voor planvorming en/of het opstellen van een restauratieplan.”

“Ik kijk ernaar uit om namens de BNB een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het werk van het bestuur van de ERM. Het belang van de meerwaarde van bouwhistorisch onderzoek in het restauratieproces verdient daarbij alle aandacht.”


Hein Hundertmark - eigen foto

Naast Hein Hundertmark werden in december ook Paul Vesters en Jeroen Wienbelt benoemd in het ERM bestuur. Zij stelden zich hier voor.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80