In Memoriam Paul Verkuijl

Door een tragisch bedrijfsongeval is op maandag 30 april Paul Verkuijl, voorzitter van de Vereniging van Erfgoedhoveniers, om het leven gekomen. Een aimabel en bescheiden man met een enorme visie op zijn vakgebied, is helaas niet meer. Paul heeft samen met vakgenoten met enorme passie getrokken en geduwd aan deskundigheid en kwaliteit in het onderhouden van groen erfgoed. Met zichtbaar resultaat. Het Bestuur van de stichting ERM is hem dankbaar voor zijn initiatieven, zijn bijdrage aan de uitvoeringsrichtlijn voor hovenierswerk en al het andere (soms ondankbare) werk dat het voorzitterschap van een vereniging inhoudt. Wij zullen ons hem blijven herinneren als een echte ambassadeur voor een prachtig vakgebied.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80