In ontwikkeling: Beoordelingsrichtlijn voor Groen erfgoed

Een aantal organisaties en bedrijven die hun sporen hebben verdiend in het onderhoud in, en interventie van groen erfgoed, hebben een concept beoordelingsrichtlijn (BRL) opgesteld.

Deze richtlijn beoogt bij te dragen aan de verdere professionalisering van de beroepsgroep. In de BRL zijn eisen gesteld waaraan een erkende organisatie, die werkzaam is in historische tuinen en parken, moet voldoen. De BRL beantwoordt aan de vraag van de in groen erfgoed gespecialiseerde bedrijven en andere organisaties om voor de buitenwereld herkenbaar te zijn en te worden gewaardeerd om hun specifieke kennis en ervaring. Deze BRL maakt een procescertificaat mogelijk op grond van de uitvoeringsrichtlijn (URL 6010) 'Hovenierswerk historische tuinen en parken'.

De ontwerp-BRL is gepubliceerd voor openbare inspraak. U kunt reageren op de ontwerp-BRL tot 23 mei 2016 door een mail te sturen naar secretariaat @stichtingERM.nl

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80