Informatiebijeenkomst 'restauratie- en onderhoudsplannen die tellen' - 21 mei 2019

Effectief investeren in duurzaam erfgoed

Nieuwe uitvoeringsrichtlijnen en nieuwe financiële regelingen gaan bijdragen aan betere restauratie- en onderhoudsplannen. Zij zijn bestemd voor een goede planvorming, die essentieel is voor een afgewogen balans tussen verduurzaming van monumenten en behoud van cultuurhistorische waarden. Zij ondersteunen doordachte instandhouding met oog voor goed (her)gebruik, voor toegankelijkheid en voor kwaliteit in de monumentenzorg.

Stichting ERM verzorgt, met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, op dinsdag 21 mei a.s. een informatiebijeenkomst over onder meer de nieuwe uitvoeringsrichtlijnen ‘Bouwkundig advies’ (URL 2001) en ‘Gebouwinspecties’ (URL 2005), over het nieuwe subsidiestelsel dat de fiscale aftrek voor woonhuismonumenten vervangt en over de nieuwe restauratieregeling voor grote projecten.

Naast plenaire inleidingen is er een groot aanbod van verdiepende parallelsessies met veel praktijkvoorbeelden. Klik hier voor het programma.
Deze informatiedag is bestemd voor monument-eigenaren, overheden, architecten, adviseurs, aannemers en andere professionals in de monumentenzorg.

Preview restauratie Kazerne B Fort Altena
Op deze dag is het mogelijk om, nog voor de officiële opening, de gerestaureerde kazerne B van Fort Altena te bezoeken. Het verdedigingswerk Fort Altena is in 1847 gebouwd als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Begin deze eeuw is Fort Altena door Defensie overgedragen aan Brabants Landschap. In 2005 zijn de eerste stappen gezet met het herstel van de walstructuur. Het is sindsdien beschikbaar voor vergaderingen en horeca. In 2011 is de restauratie van de C-kazerne en het torenfort gerealiseerd, in 2014 is de mobilisatieloods opgeknapt. In juni 2019 wordt de restauratie van Loods B afgerond.

Locatie en aanmelden
Dinsdag 21 mei 2019 - Fort Altena: Tol 8, 4251 PX Werkendam
We hebben het maximale aantal deelnemers bereikt, aanmelden is dus helaas niet meer mogelijk. 

Bereikbaarheid per auto
Klik hier voor een routebeschrijving.

Bereikbaarheid per openbaar vervoer
Vanaf NS-station Utrecht Centraal of Breda met snelbus 401 of 400, richting bushalte Tol West, Sleeuwijk, daarna via de trap het viaduct op, dat grenst direct aan Fort Altena. Busrit duurt 25 minuten (Utrecht) of 35 minuten (Breda). Vertrek iedere 15 minuten.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80