Informatiebijeenkomst Restauratoren Register - 29 juni 2019

Het is bijna zover: per 1 juli 2019 wordt het nieuwe Restauratoren Register operationeel. Na een lange voorbereidingstijd gaat een geheel nieuw opgezet beroepsregister van start, voor allen die professioneel werkzaam zijn als restaurator van roerend cultureel erfgoed. De oprichters - A.R.A. Nederland, Restauratoren Nederland, het Restauratie Convergent, de Vereniging Restauratoren Noord en de stichting ERM - nodigen u van harte uit voor een informatiebijeenkomst over het nieuwe register.

Tijdens deze informatiebijeenkomst een toelichting op het doel en de werking van het Restauratoren Register. Verder een overzicht van de wijzigingen die zijn doorgevoerd op basis van de reacties op het concept (schriftelijk en tijdens de informatiebijeenkomst op 23 februari jl.). Verder over onderwerpen als scholing, gedragscode en mogelijke aanvulling (historische binnenruimten). Tenslotte hoe u zich kunt aanmelden. En u kunt kennis maken met medewerkers van de toetsende instelling.

De bijeenkomst wordt gehouden op zaterdagmiddag 29 juni a.s. in de Zalen van Zeven, Boothstraat 7 te Utrecht. U bent van harte welkom!
U kunt zich hier aanmelden. Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Programma
12.00 uur - Lunch met broodjes 
12.30 uur - Welkom namens de stichting Restauratoren Register (Andre Hoek, SRR)
12.40 uur - Op weg naar het nieuwe Restauratoren Register (Walter de Koning, directeur stichting ERM)
13.00 uur - Hoe werkt het nieuwe Restauratoren Register? (Esther Wieringa, namens de stichting ERM)
13.20 uur - Bij- en nascholing binnen het nieuwe Restauratoren Register (Esther Wieringa, namens de stichting ERM en Jephta Dullaart, NCE)
14.00 uur - Pauze
14.30 uur - De aangepaste Gedragscode (Natasha Herman, Restaurator en lid CCvD Restauratiekwaliteit)
14.45 uur - Toetsing: procedure en criteria (Miranda Maring, Hobéon)
15.00 uur - Afsluiting en een nieuwe start: opheffen van de SRR (Andre Hoek en Walter de Koning)
15.15 uur - Afsluitende borrel

Klik hier voor het PDF van het programma van deze bijeenkomst.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80