Instandhoudingssymposium 'behoud van binnen' - 9 oktober 2013

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert elk jaar een zogenaamd ‘instandhoudingssymposium’. Op 9 oktober 2013 gaat dit over preventieve conservering van interieurs, ‘Behoud van Binnen’.  Het vindt plaats in Theater Tuschinski in Amsterdam.

Vragen als ‘Wat doet zonlicht met een waardevol interieur?’, ‘Waarom begint het behoud van de binnenkant bij de buitenkant van het gebouw?’ en ‘Waarom zijn planmatig onderhoud en inspectie belangrijk?’, komen tijdens de bijeenkomst aan de orde. Het symposium gaat vergezeld van een praktische publicatie en website. 

Dit symposium is van belang voor iedereen die te maken heeft met waardevolle interieurs of elementen daarvan. Brede en gedegen kennis vormt de basis voor beheerders, eigenaren, monumentenambtenaren, architecten, adviseurs, restauratoren e.d.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: http://www.cultureelerfgoed.nl/monumenten/kennisoverdracht/instandhoudingssymposium

 

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80