Intensieve samenwerking onderzoekers en stukadoors

De Vakgroep Restauratiestukadoors (VRS) heeft een nieuw lid mogen verwelkomen. De vereniging van specialistische stucwerkrestauratoren gaat namelijk intensief samenwerken met Renate Oosterloo, restaurator historische binnenruimten. Dat nieuws wordt op 25 maart aanstaande tijdens het Erfgoed & Ambacht Event in de Grote Kerk in Zwolle officieel tijdens een presentatie bekendgemaakt. Op deze manier wordt de bestaande kloof tussen het werkveld en de academische wereld overbrugd.

Vanuit het streven naar consistent onderzoek als onderdeel van de restauratie werkt de Vakgroep Restauratiestukadoors via een aantal leden al langer samen met restaurator historische binnenruimten Renate Oosterloo (MA PdRes). Zo’n vijf jaar geleden werden hiermee de eerste fundamenten gelegd voor de overbrugging van de soms sterk gevoelde kloof tussen het werkveld in de stucrestauratie en de academische wereld. Door de samenwerking van Renate met de gehele vereniging ontstaat er meer gelegenheid tot onderzoek naar historisch stucwerk en het historische kleurgebruik op stuc. De extra kennis die hierdoor wordt verkregen is direct weer toepasbaar in het werkveld bij de diagnose van project-specifieke schades aan wand- en plafondkunstwerken.

Dat Renate kiest voor de Vakgroep Restauratiestukadoors wordt door de leden van de VRS ervaren als een erkenning van toch al unieke aanpak en restauratie-ethiek van de vereniging. Zo heeft de vereniging al een gediplomeerd bouwhistoricus in de gelederen, en wordt de petrografische analyse van historische stuclagen uitbesteed aan Rockview gesteente-expertisebureau. “Van historisch stucwerk – en de afwerkingen daarop – is in de academische wereld in Nederland disproportioneel weinig bekend. Door de nieuwe samenwerking ontstaat een scala aan onderzoeksmogelijkheden, met interessante onderzoeksvragen die voor restaurator en onderzoeker, en dus voor het voortbestaan van stuckunst en het restauratievak van evident belang zijn”, aldus Renate.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt zich al enige tijd zorgen dat historische interieurs op plek twee komen bij de instandhouding van gebouwde monumenten. Deze zorgen kunnen de VRS en Renate samen voor een belangrijk deel wegnemen.

Kijk hier voor meer informatie over de Vakgroep Restauratiestukadoors.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80