Isolatie van monumentale kerkgebouwen: een uitdaging met veel kansen

Het isoleren van monumentale kerkgebouwen is bouwfysisch een uitdaging. Vochtproblemen moeten worden vermeden en tegelijk dienen de monumentale waarden te beschermd. Gedegen bouwfysisch onderzoek vooraf is essentieel om de specifieke kansen en beperkingen van het gebouw in kaart te brengen.

De Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN heeft de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) gevraagd wat er mogelijk is met betrekking tot isoleren van monumentale kerkgebouwen. Klik hier voor het volledige artikel.


Verliespercentageberekening en tekening: Evert Jan Nusselder