Jaarverslag 2016: Toenemend gebruik van uitvoeringsrichtlijnen

Met de publicatie van een aantal nieuwe richtlijnen in de monumentenzorg, heeft ERM in 2016 verder gewerkt aan de ambitie om te komen tot een complete en samenhangende set richtlijnen voor onderhoud en restauratie van monumenten. Zo zijn er in 2016 nieuwe uitvoeringsrichtlijnen tot stand gekomen voor Kleurhistorisch onderzoek, voor Historische Houtconstructies, voor Historisch parket, voor Hovenierswerk in historische tuinen en parken en voor Historische orgels. Met een aantal andere uitvoeringsrichtlijnen is in 2016 een begin gemaakt en afgerond in 2017, waaronder die Historisch Metaal en voor Historisch Pannendak.

In het jaarverslag 2016 van ERM wordt geconstateerd dat er een toenemend draagvlak is voor de uitvoeringsregelingen. Ze worden ook steeds breder toegepast en er wordt vaker naar verwezen. Over het algemeen zijn de ervaringen bij het certificeren positief. In het Jaarverslag wordt verder geconstateerd dat het denken in termen van de restauratieketen en de restauratieladder een stijgende lijn vertoont, maar hier valt ook nog veel terrein te winnen.

Klik hier voor het jaarverslag 2016.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80