Jacques Monasch nieuwe voorzitter stichting ERM

Jacques Monasch volgt Harry van Waveren op als voorzitter van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Binnen ERM werken overheden, opdrachtgevers en het bedrijfsleven samen aan het goed onderhouden en restaureren van ons monumentaal erfgoed. Met richtlijnen en kennisoverdracht draagt de stichting ERM bij aan het algemeen belang van het kwalitatief hoogwaardig instandhouden van het erfgoed.

Monasch (1962) was onder meer PvdA-Tweede Kamerlid en woordvoerder Kunst en Cultuur en Wonen en Bouwen. Hij maakte zich sterk voor diverse zaken rond het instandhouden en mogelijk maken van restauraties van ons erfgoed, zoals een forse uitbreiding van het budget via de BRIM-regeling voor de grote kerken, het behoud en versterken van musea en het behoud van historische molens.

Als nieuwe voorzitter van ERM gaat hij bijdragen ‘aan het verder op de kaart zetten van de lange termijndoelen en aan de kennisoverdracht en communicatie’. De instroom van goed opgeleide vakmensen en het verduurzamen van het gebouwde cultureel erfgoed zijn belangrijke aandachtspunten. Daarnaast zullen de gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de aanstaande Omgevingswet veel aandacht krijgen, vooral omdat het toezicht op, en de kwaliteit van onderhoud- en restauratiewerkzaamheden nu nog niet sterk in de wet zijn verankerd. Om die kwaliteit te borgen zullen monumenteneigenaren (opdrachtgevers) en uitvoerende marktpartijen (opdrachtnemers) elkaar steeds harder nodig hebben, met het overheidsbeleid als belangrijk richtsnoer.

ERM richt zich niet meer alleen op gebouwde monumenten. Tijdens het voorzitterschap van Harry van Waveren is de aandacht verbreed. Zo zijn er ook voor het klinkend erfgoed (met name historische orgels) en het groen erfgoed (historische parken, tuinen en begraafplaatsen) richtlijnen opgesteld die een standaard vormen voor het onderhouden en restaureren. ERM maakt het bedrijven mogelijk om zich te certificeren. Ook start binnenkort een register voor restauratoren van het roerend erfgoed (de sector van monumentale voorwerpen en interieurs, zoals schilderijen, behang, wandkleden en lampen).

– Jacques Monasch, voorzitter Stichting ERM.– Jacques Monasch, voorzitter Stichting ERM.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80