Kennisbijeenkomst Stichting ERM, PIANOo en het Rijksvastgoedbedrijf

De sinds 1 juli 2016 van kracht zijnde wijzigingen aan de Aanbestedingswet 2012 biedt ook voor de monumentenzorg meer mogelijkheden voor een dialoog tussen de aanbesteder en de uitvoerder. Bewezen deskundigheid in de vorm van een certificaat kan zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer helpen.

Meer kansen dan belemmeringen, dat was de teneur tijdens de studiemiddag op 28 september jl.
Gelijk al bij de aftrap signaleerde dagvoorzitter Leo Endedijk, onder andere directeur van de Vereniging Hollandsche Molen, dat de conform Europese richtlijnen gewijzigde wetgeving voor de monumentensector mogelijkheden tot kwaliteitsborging biedt. Vaardigheden en ervaring met het restaureren mogen bij de uitvraag als eis meegewogen worden, en daar heeft een monument alle baat bij, stelde hij vast.

Klik hier voor het volledige verslag van deze middag.

Hier vindt u de presentatie's:
Doelen en goede bedoelingen - Henk Wijnen (PIANOo)
Kwaliteit in de monumentenzorg - Walter de Koning (Stichting ERM)
De aanbesteding met kwaliteitsoogmerk; de eerste ervaringen met URL's - Marc van Roosmalen (Rijksvastgoedbedrijf)
Aanbesteden op kwaliteit: tips en aanbevelingen - Henk Wijnen (PIANOo)
Brochure Aanbesteden bij monumentenzorg

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80