Platform

Het beheren van een monument en zeker van een monumentaal kerkgebouw stelt de eigenaar en zijn adviseur voor tal van lastige vragen. Hoe verbeteren we de energiehuishouding en houden we de energierekening beheersbaar? Hoe gaan we om met moderne eisen in een historische omgeving? En als het komt tot ingrijpen, wat kunnen we dan met hulpmiddelen zoals de ERM-uitvoeringsrichtlijnen en met het restauratiebestek?

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) en de Vereniging Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen (VBMK) organiseren in de gerestaureerde St. Joriskerk in Amersfoort een bijeenkomst over ervaringen, keuzes en dilemma’s bij het restaureren van monumenten, in het bijzonder monumentale kerkgebouwen. Een praktisch opgezette bijeenkomst; gericht op het uitwisselen van kennis en ervaringen en toegespitst op concrete voorbeelden.
Na enkele presentaties waarbij de interactie tussen opdrachtgever en adviseur centraal staat, kunt u ook enkele workshops volgen waar het onderwerp verder uitgediept wordt. Klik hier voor het programma.

De bijeenkomst is bedoeld voor eigenaren / beheerders van monumentale (kerk)gebouwen en hun adviseurs. De bijeenkomst is gratis.
U kunt zich hier aanmelden.

Organisatie: Stichting ERM i.s.m. VBMK
Locatie: St. Joriskerk, Amersfoort
Datum: 2 juni 2015
Tijdstip: 12.30 – 17.00 uur

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80