Mini-symposium ‘Monument en Duurzaamheid in Balans’ - 14 mei 2019

Hoe vind je een goede balans tussen het behoud van cultuurhistorische waarden van een monument en de wens het gebouw te verduurzamen? Verduurzamingsmaatregelen vragen soms een forse bouwkundige of visuele ingreep. Nu zijn niet altijd alle onderdelen van het monument even waardevol. De ‘aanraakbaarheid’ van het gebouw en zijn onderdelen is daardoor per monument wisselend en divers.

Op de eerste dag, dinsdag 14 mei, van de beurs Monument in de Brabanthallen in Den Bosch, verzorgt ERM van 13.30 -15.00 uur het mini-symposium ‘Monument en Duurzaamheid in Balans’. Verschillende sprekers gaan aan de hand van praktijkvoorbeelden in op het vinden van een goede balans tussen de ambities van monumentenbehoud en verduurzaming. Aansluitend gaat de korte gelijknamige video ‘Monument en duurzaamheid in balans’ in première.

U kunt zich hier (gratis) aanmelden.