Molenmakers hanteren nieuwe erkenningsregeling

Voor in restauratie van molens gespecialiseerde bedrijven is een nieuwe erkenningsregeling vastgesteld. Deze stelt eisen aan de bedrijfsvoering en aan de te leveren kwaliteit bij het (her)bouwen, restaureren en onderhouden van molens. Bedrijven die worden erkend kunnen met het certificaat opdrachtgevers aantonen dat zij in staat zijn op verantwoorde wijze aan molens te werken.

Het certificaat is onafhankelijk en kan door alle bedrijven, die aan de eisen uit de regeling voldoen, worden behaald. Dat geldt zowel grote als kleine molenmakersbedrijven die klassieke molens restaureren en onderhouden en de jarenlange vakmanschap en ervaring in zich meedragen.

De nieuwe regeling wordt beheerd door de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). In deze stichting stellen opdrachtgevers, opdrachtnemers en overheden kwaliteitsrichtlijnen op voor het restaureren van monumenten. Opdrachtgevers weten dankzij deze richtlijnen beter welke eisen zij aan de restauratie van hun monument kunnen stellen en wat zij van de erkende bedrijven kan en mag verwachten. Overheden kunnen het toezicht mede baseren op de ERM-richtlijnen. En de restaurateurs weten met de richtlijnen in de hand aan welke kwaliteitsnormen het werk moet voldoen. 

De nieuwe richtlijn volgt de eerste versie van ‘De Erkende Molenmaker’ op uit 2002, tot stand gekomen in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Molenmakers (NVVM). Tussen 2006 en 2011 is een achttal bedrijven op basis van deze richtlijn erkend als Molenmaker. De audits werden uitgevoerd door Hobéon Certificering, steeds door een auditteam met daarin een bedrijfskundig onderlegde auditor en een molen-vakinhoudelijke auditor. Vanaf 2011 is gewerkt aan een aanpassing van de erkenningsregeling om deze op een hoger niveau te brengen.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80