Monumentale houtconstructies (URL 3001)

Onlangs is de richtlijn voor het restaureren van monumentale houtconstructies, zoals geveltimmerwerk en balklagen (URL 3001), vastgesteld. De URL gaat zowel in op de feitelijke restauratiewerkzaamheden als op de kwaliteitseisen die gesteld moeten worden aan de toegepaste materialen. Zo wordt de wijze van herstellen van gebinten, kapconstructies, geveltimmerwerk en binnentimmerwerk beschreven. Ook onderdelen als kozijnen, hang- en sluitwerk en poort- en schuurdeuren passeren de revue. Daarnaast behandelt de URL de materialen en producten die worden gebruikt. Aan de orde komen onder andere de houtsoorten, de bevestigingsmiddelen en toe te passen metalen.

De URL wordt per 1 januari 2017 van kracht. Certificering voor deze URL wordt voor hoofdaannemers mogelijk vanaf 1 juli 2017. Voor certificering moet eerst de BRL ERB worden aangepast. Deze aanpassing wacht op de resultaten van de behandeling in de Tweede Kamer van de ontwerpwet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Klik hier voor de URL 3001.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80