Geslaagde special over Monumenten en de Raad van State! - 2 december jl.

Een zeer geïnteresseerde zaal met ruim 60 mensen die op het puntje van hun stoel zaten. Hoe werkt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hoe komt de Raad van State tot zijn uitspraken, wat zijn belangrijke uitspraken op het terrein van monumenten, waarover adviseert de Raad van State? Als toetje werden de aanwezigen getrakteerd op een enthousiaste rondleiding door het Witte Paleisje aan de Kneuterdijk in Den Haag.

Klik hier voor een sfeerbeeld van deze geslaagde middag. Klik hier voor de presentatie van mr.drs. A.P.M. Hosman.

 

Platform Monumententoezicht

Het Platform Monumententoezicht is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland.

Het Platform Monumententoezicht is bestemd voor gemeentelijke monumentenambtenaren en in het bijzonder voor gemeentelijke toezichthouders en handhavers. Het Platform is gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring. Het Platform komt twee maal per jaar bijeen.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80