'Monumentenzorg heeft kwaliteitsrichtlijnen nodig'

GOUDA - Eigenaren van monumenten, subsidiegevende overheden en ondernemers in de monumentenzorg hebben er belang bij dat de kwaliteit van restauratiewerkzaamheden wordt gewaarborgd. “Daarom zijn richtlijnen nodig waaraan restaurateurs moeten voldoen”, zegt Harry van Waveren.

Kwaliteitsrichtlijnenin de monumentenzorg zijn broodnodig. Daarover zijn vrijwel alle betrokkenen het eens. De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) zet zich in om de verschillende initiatieven op dit gebied te bundelen.

Lees het artikel op de website van Cobouw