'Monumentenzorg heeft kwaliteitsrichtlijnen nodig'

GOUDA - Eigenaren van monumenten, subsidiegevende overheden en ondernemers in de monumentenzorg hebben er belang bij dat de kwaliteit van restauratiewerkzaamheden wordt gewaarborgd. “Daarom zijn richtlijnen nodig waaraan restaurateurs moeten voldoen”, zegt Harry van Waveren.

Kwaliteitsrichtlijnenin de monumentenzorg zijn broodnodig. Daarover zijn vrijwel alle betrokkenen het eens. De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) zet zich in om de verschillende initiatieven op dit gebied te bundelen.

Lees het artikel op de website van Cobouw

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80