Nieuw! ERM in beeld in reeks video’s

De kwaliteit die ERM-gecertificeerde bedrijven leveren aan monumentenzorg is zichtbaar en herkenbaar. Steeds vaker kiezen opdrachtgevers bij projecten in restauratie, onderhoud en verduurzaming van monumenten voor een gecertificeerd ERM-bedrijf. ERM faciliteert en beheert onafhankelijk en met de gehele sector de kwaliteitsrichtlijnen in de monumentenzorg. Om dit in beeld te brengen is de eerste van een reeks video’s gemaakt waarin de sector aan het woord is over het belang van kwaliteitszorg in monumenten.


In de introductievideo wordt het proces en de rol van ERM uitgelegd. - beeld uit video

Opdrachtnemers en opdrachtgevers delen hún ervaring over erkende restauratiekwaliteit monumentenzorg. Tijdens deze video laten gespecialiseerde restauratievoegbedrijven samen met hun opdrachtgevers zien hoe kwaliteit verankerd is aan het werk aan monumenten: van voorbereidend onderzoek, opleiding naar resultaat en klanttevredenheid.

Bekijk de video hier.

Mogelijk gemaakt door:
Deze 1e branchevideo is mede mogelijk gemaakt door de inzet van het team en de opdrachtgevers van restauratiespecialisten van Hugo van Milt Restaurateurs en Orly & Endevoets. Productie door Blender Media. Opdrachtgever en videorechten: Stichting ERM.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80