Nieuw: logo Restauratiekwaliteit

Bedrijven in de restauratiesector die zijn erkend op basis van een regeling die de stichting ERM beheert, mogen vanaf 1 juli 2012 een nieuw logo voeren: het logo Restauratiekwaliteit. Het doel is om de herkenbaarheid van erkende restauratiebedrijven te vergroten. Een gezamenlijk logo geeft meer bekendheid bij opdrachtgevers, gemeenten en andere erkende bedrijven. Met het logo is het bedrijf visueel beter herkenbaar als bedrijf dat voldoet aan de kwaliteitseisen die aan vakkundige restauratiebedrijven worden gesteld. Erkende architecten, hoofdaannemers, steenhouwers, timmerbedrijven, schilders en voegers zijn de eerste gebruikers.