Nieuw Restauratoren Register vindplaats voor vakmensen

Nederland is een nieuw register rijker; dat van restauratoren van roerend erfgoed. Wie zekerheid wil dat een schilderij, antieke vaas of bijvoorbeeld een historisch wandkleed kwalitatief hoogwaardig wordt onderhouden of gerestaureerd kan in het Restauratoren Register een goed opgeleide en/of ervaren vakman of vrouw vinden. De verschillende beroepsverenigingen van restauratoren hebben samen met vertegenwoordigers van overheid en opdrachtgevers de handen ineengeslagen. Die samenwerking vloeide voort uit een gemeenschappelijke behoefte aan de borging van de professionaliteit en kwaliteit van restauratoren. ERM begeleidde de totstandkoming van het nieuwe register dat te vinden is op www.restauratorenregister.nl

Bij het werk van de restaurator speelt competentie (opleiding, professionele werkervaring en vakbekwaamheid) een zeer belangrijke rol. Immers, als de restaurator zijn of haar vak niet verstaat, kan er onherstelbare schade aan het object optreden. Internationaal, maar zeker ook nationaal is er meer en meer vraag naar ‘erkende restauratoren’. Het Restauratoren Register maakt die competentie zichtbaar. Deskundige restauratoren die hun vak verstaan, kunnen hun competentie laten toetsen en zich laten registreren als RegisterRestaurator of als Senior RegisterRestaurator. Deze registratie laat vervolgens aan opdrachtgevers, maar ook aan werkgevers en andere belanghebbenden zien dat de RegisterRestaurator naast de getoetste deskundigheid ook zijn of haar vakkennis actief bijhoudt.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80