Nieuw telefoonnummer

Per heden hebben wij een nieuw telefoonnummer, te weten: 085-4862480. U heeft misschien gemerkt dat het oude nummer nu niet bereikbaar is. Excuses voor het ongemak.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80