Nieuwe druk waaier "Schade aan uw monument - Praktische tips voor vakkundig herstel"

De waaier Schade aan uw monument is herzien, uitgebreid en geactualiseerd. De publicatie ondersteunt eigenaren en beheerders van monumenten bij het vakkundig laten herstellen van schade aan hun gebouw.

De 20 waaierbladen tonen de meest voorkomende schades en beschrijven de mogelijke oorzaken. Dit zijn onder andere metselwerk met funderingsproblemen, voegwerk met beschadigingen, houtaantasting door schimmels en schilderwerk. Vervolgens wordt de opdrachtgever ge├»nformeerd over de aanpak, de wijze van herstel en het gebruik van kwaliteitsrichtlijnen daarbij. Een van de nieuwe bladen belicht de visie op het hanteren van de restauratieladder. 

De waaier, die nu de derde druk beleeft, is een uitgave van de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

De publicatie is kosteloos te bestellen bij de stichting ERM, e-mail: secretariaat@stichtingERM.nl, maar een bijdrage wordt wel op prijs gesteld. Bij meer dan 3 exemplaren wordt vanaf het vierde exemplaar 4,50 euro per stuk (excl. BTW) in rekening gebracht.

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80