Nieuwe leden bestuur Stichting ERM

Het bestuur van Stichting ERM heeft drie nieuwe leden mogen verwelkomen: Karianne Winthagen, Natasja Groothuismink en Simon Angel. We stellen ze kort voor.

Karianne Winthagen is werkzaam als Clustermanager Cultuur voor de provincie Limburg en heeft daarbij onder meer erfgoed in haar portefeuille. Ook is ze voorzitter voor de interprovinciale werkgroep cultuurhistorie (IWC). Namens IWC zit ze in het ERM-bestuur en ze heeft daarbij beleid/overheid als aandachtsgebied. Karianne Winthagen heeft een achtergrond in de archeologie.
“Ik kijk er naar uit om voor de stichting ERM als bestuurslid een bijdrage te leveren aan de doorontwikkeling van dit kennisplatform en netwerk. Het belang van kwaliteit bij onderhoud en restauratie verdient alle aandacht. De grote transities maken dat de opgaves, de uitdagingen en de kansen voor het oprapen liggen in samenwerking met en tussen alle betrokken partijen die zich inzetten voor onze monumenten.”

Natasja Groothuismink vertegenwoordigt de gemeenten in het bestuur. Zij is wethouder voor onder meer Onderwijs en Monumenten & Erfgoed in de gemeente Zaanstad. Ook is ze namens de VNG lid van de stuurgroep Programma Toekomst Religieus Erfgoed van het Ministerie van OCW en het Bestuurlijk Platform Erfgoedgemeenten van de Federatie Grote Monumentengemeenten. Als een van de aandachtspunten als bestuurslid voor ERM ziet Groothuismink nieuwe initiatieven op het gebied van onderwijs en instroom van jonge vakmensen. “Erfgoed verbindt. Het laat zien dat we een gedeelde geschiedenis hebben, een gedeelde identiteit. Juist in tijden van polarisatie, is het belangrijk dat we ons richten op wat ons bindt.”

Simon Angel is toegetreden tot het bestuur namens het Platform Gespecialiseerde Aannemers. Hij is werkzaam als zelfstandig adviseur, coach en aanjager bij veranderingsprocessen in de samenleving, waaronder op het gebied van erfgoed en duurzaamheid. Verder is hij onder meer voorzitter van de Vereniging van Erfgoedhoveniers, van het platform Gespecialiseerde Aannemers werkzaam in de Restauratiebranche en van het NCE (Nationaal Centrum voor Erfgoedopleidingen). “Wat we leren van de geschiedenis is dat we beter kunnen leren van de geschiedenis” is een belangrijk credo van Angel.


De ERM bestuursleden tijdens een locatiebezoek in mei - foto: ERM

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80