Nieuwe Vakgroepvoorzitter Hans Boogert: ‘We moeten aan de boom blijven schudden’

Hans Boogert nam dit najaar het voorzitterschap van de Vakgroep Restauratie op zich. Alhoewel voorzitter worden niet direct op zijn planning stond, toen hij anderhalf jaar geleden toetrad tot het bestuur, zet hij zich nu vol overgave in om de Vakgroep Restauratie nog meer op de kaart te zetten.

“We moeten aan de boom blijven schudden”, zo zegt Hans meerdere malen tijdens ons kennismakingsgesprek. Daarmee bedoelt hij dat het continu hard werken is om de belangen van de Vakgroep Restauratie naar buiten toe onder de aandacht te brengen. Op het moment van spreken is hij druk met een extra brief aan de Tweede Kamer om de politiek ervan te overtuigen om maatregelen te nemen om de erkende restauratiebedrijven te helpen om de instandhoudingsketen van monumenten te verbeteren. “We hebben nieuws gekregen dat het Ministerie OCW de stichting ERM blijft ondersteunen, maar voor de erkende restauratiebedrijven is er verder nog weinig positief nieuws te melden.”

Zes punten
“Daar hadden we als Vakgroep toch wel op gehoopt na de aanbieding van ons rapport ‘Kwaliteit in de monumentenketen, De keten is zo sterk als de zwakste schakel’ aan het ministerie en leden van de Vaste Kamercommissie. Het werd daar met veel begrip ontvangen en er was veel enthousiasme voor onze voorstellen. Toch blijkt het nodig om een extra brief uit te sturen om de zes punten, die we hebben aangedragen, nog eens te benadrukken”, zo vertelt Hans.

Hans Boogert nam de voorzittershamer over van Aafke van der Werf, die vanwege haar vertrek bij Vakgroep-lid Koninklijke Woudenberg haar voorzitterschap neerlegde. Hans Boogert (60 jaar) is de vierde generatie, die aan het roer staat van Bouwbedrijf Boogert, een middelgroot bouwbedrijf in Zeeland. Drie jaar geleden behaalde Bouwbedrijf Boogert het certificaat Erkend Restauratiebouwbedrijf van de Stichting ERM. Kort daarna trad het bedrijf toe tot de Vakgroep Restauratie.

Patient mogelijk overleden
“We kunnen met de zorgen die we hebben, niet wachten tot 2024 als er opnieuw geld wordt verdeeld. Dan is de patiënt misschien wel overleden. Voor de restauratieketen is het van het grootste belang dat de zwakke schakels in de keten versterkt worden. Dat betekent onder meer dat er serieus gekeken moet worden naar het onderwijs. Op alle fronten in het onderwijs, van de ROC’s tot aan de universiteit, is de afgelopen jaren op het gebied van restauratieonderwijs enorm bezuinigd. We zien het ook bij gemeenten. Er is te weinig kennis, terwijl het van het grootste belang is dat monumenten door de juiste mensen worden onderhouden. Natuurlijk is het soms makkelijker of goedkoper om de aannemer van om de hoek te bellen, maar die doen soms meer kwaad dan goed. Zoals bijvoorbeeld bij verkeerd isoleren.

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Integendeel zelfs. De Vakgroep Restauratie is met 48 leden groter dan ooit, zij vertegenwoordigt het leeuwendeel van het veld dat ERM is gecertificeerd. “Samenwerking is voor mij van het grootste belang. Er zijn tal van kleine lobbyclubjes met hun eigen belangen, maar alleen door samen te werken, staan we sterker en daar worden we uiteindelijk allemaal beter van. Monumenten verdienen het om in stand te worden gehouden door de beste vaklieden met aantoonbaar ambachtelijk vakmanschap in de vingers. Ik hoop dan ook dat certificering en werken volgens de richtlijnen gaat resulteren in subsidieverlening, juist bij de overheid, die zegt dit zo belangrijk te vinden”, aldus Hans.

Blijven schudden
Daarvoor moet je blijven schudden aan de boom. Want dat is wat Hans Boogert de komende jaren vooral wil bereiken als voorzitter, dat de naamsbekendheid toeneemt en dat de Vakgroep overal aan tafel zit waar het aan tafel hoort en haar expertise inbrengt. “Ik kom nu wel eens onderzoeken tegen waarin wij geraadpleegd hadden moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Dat moet veranderen. We zijn een sterke club, die weet waarover ze praat als het over de restauratiebranche gaat. Dat moet iedereen weten.”


Hans Boogert: “Door samen te werken, staan we sterker en daar worden we uiteindelijk allemaal beter van.” - foto: Bouwbedrijf Boogert

Informatie over
groen erfgoed
Toezicht op
monumenten
Projectaanpak
restauratie
Richtlijnen
verduurzaming
Restauratoren
Register

Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM)
Bezoekadres: Utrechtseweg 12, Amersfoort. Postadres: Postbus 420, 2800 AK Gouda. Tel: 085 - 486 24 80